Giải pháp quản lý

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
  • Quản lý thông tin sản phẩm, dự án, khách hàng.
  • Xem sản phẩm bằng chức năng thực tế ảo, xem bản đồ số.
  • Và một số công cụ khác giúp bạn quản lý hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả nhất.
img

Giải pháp số hóa cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Một nền tảng thống nhất điều hành hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp
  • Bạn là Chủ đầu tư bất động sản, bạn muốn quản lý toàn diện kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.
  • Bạn là đại lý bất động sản, bạn muốn quản lý nguồn hàng, quản lý nhân viên kinh doanh.
  • Bạn là nhân viên kinh doanh, bạn muốn tìm kiếm thêm khách hàng.
  • Bạn muốn tích hợp các phần mềm trên một nền tảng chung.

Hãy để EstateAgent đồng hành kinh doanh với bạn

Liên hệ TLS Software để nhận được tư vấn hoặc trải nghiệm dùng thử hệ thống ngay